திருத்தகுநல்லீர் ,வணக்கம்

கோச்செங்கண்ணாயனார் சிவத்தொண்டு சிவசபையின் நோக்கம் வழிபாடின்றியும் வானம்பார்த்து இருக்கும் சிவலிங்கதிருமேனிக்கு மேற்க்கூரை அமைத்து தினவழிபாடு நடைபெற செய்வதே.இச்சிவத்தொண்டில் தாங்களும் இணைந்து செயல்படலாம் . தங்களால் இயன்ற 1 ரூபாய் கூட தாங்கள் கீழ்க்கண்ட வங்கிக்கு அனுப்பலாம். இத்திருப்பணி மேலும் சிறக்க தாங்கள் நல்லாதரவு தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் .

KOCHENGANAAYANAR SIVATHONDU SIVASABAI

INDIAN OVERSEAS BANK

BRANCH - Dr . R .K .SALAI ,CHENNAI - 4

ACCOUNT NO - 029101000025001

IFS CODE - IOBA0000291.

IF USD DOLLAR

C & I C Branch

SWIFT CODE : IOBAINBBA46

[9444352848 , 9677226260]

2015-2016 நன்கொடை விவரம்

2015-16 ஆம் ஆண்டு நன்கொடையாளர்கள்20/09/2015 - 19/09/2016   ஆண்டு கோச்செங்கண்ணாயனார் சிவத்தொண்டு சிவசபை வரவு செலவு விவரம் கோச்செங்கண்ணாயனார் சிவத்தொண்டு சிவசபை 30 சிவப்பணிகள்
(20/09/2015 - 19/09/2016)